Kolektivni godišnji odmor na UMZ CKM do 23.8.2015.

Osoblje Univerziteta modernih znanosti – CKM, Mostar koristit će kolektivni godišnji odmor od 20.7.2015. do 23.8.2015. godine i Univerzitet će u ovom periodu biti zatvoren. Univerzitet počinje sa radom 24.8.2015. Do tada sve vaše upite možete slati mailom na info@ckm.ba

Obranom doktorske disertacije UMZ CKM odlazi na zasluženi godišnji odmor

Danas je u prostorijama Univerziteta modernih znanosti – CKM Mostar mr.sc. Salko Bubalo obranio svoj doktorski rad pod nazivom “Upravljanje projektom održivog razvoja grada na primjeru grada Mostara” pred eminentnim profesorima Univerziteta modernih znanosti-CKM Mostar i značajnim ličnostima grada Mostara. Sa ovakvim činom Univerzitet zatvara svoje prostorije i odlazi na zasluženi odmor. Univerzitet započinje rad […]

NATJEČAJ za prijem nastavnika i suranika u radni odnos i bez zasnivanja radnog odnosa za akademsku 2015./2016. godinu

Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji / kantonu („Službene novine HNK“ broj: 4/2012) i članaka 75. i 76. Statuta, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar 17.7.2015. godine raspisuje  NATJEČAJ za prijem nastavnika i suranika u radni odnos i bez zasnivanja radnog odnosa za akademsku 2015./2016. godinu I. Natječaj se raspisuje za znanstvena […]

MLADA PODUZETNICA – MARIJA VUKOJA

Mlada poduzetnica Marija Vukoja ima samo 23 godine, a do sada je uspjela dobiti zvanje Bachelora menadžmenta u turizmu, zatim završiti program stručnog usavršavanja za Specijalistu odjela hrane i pića na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, uz to studira i na Univerzitetu modernih znanosti – CKM, Mostar na smjeru Turizam i […]

UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, MOSTAR SUDIONIK RADIONICE:

Dialogues: Public Engagement in Science, Technology and Innovation Joint Research Centre pri Europskoj komisiji, u suradnji sa Sveučilištem u Mostaru, organizirao je 6. i 7. srpnja 2015. god. radionicu pod nazivom: Dialogues: Public Engagement in Science, Technology and Innovation, koja je održana na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na radionici je prisustvovalo oko 16 sudionika […]