“Bezbjednost i sport ─ regionalna iskustva i perspektive”

Dana 05.09.2017. godine nastavno osoblje Departmana sigurnosnih studija učestvovalo je na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji održanoj u Banjoj Luci. Organizatori su bili Vlada Republike Srpske i Fudbalski savez Republike Srpske.

Posted in Nekategorizirano.