MEXT stipendije za 2018. godinu

Poziv svim studentima koji su motivirani na pokretljivost (mobilnost). Riječ je o pozivu ambasade države Japan koja je objavila poziv na prijavu za dodjelu stipendija i to pod određenim uvjetima. Budući da se radi o kratkom roku svi zainteresirani detalje mogu pogledati na linku.  

Internacionalni ugovori o suradnji

Redni broj Naziv akta Ugovorna strana Potpisnik Datum potpisivanja akta 1. Sporazum o suradnji Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prof.dr. Tajana Krička, dekan 7.4.2015. 2. Sporazum o suradnji na stručnim, znanstvenim, istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima Porta aperta d.o.o. Podgorica, Crna Gora Ivana Zec Barašin, direktor 1.6.2015. 3. Ugovor o saradnji Farmaceutski fakultet Novi Sad […]