NATJEČAJ za izbor rektora

Na temelju članka 46. Statuta UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI-CKM, Mostar, Senat Univerziteta svojom odlukom ur. broj: S-114/2018 od 6.4.2018., raspisuje: N A T J E Č A J za izbor rektora Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI-CKM, Mostar. Za rektora može biti izabran kandidat iz reda […]

Natječaj za prijem nastavnika

Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji / kantonu („Službene novine HNK“ broj: 4/2012) i članaka 75. i 76. Statuta, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar 11.9.2017. godine raspisuje NATJEČAJ za prijem nastavnika u radni odnos ili bez zasnivanja radnog odnosa za akademsku 2017./2018. godinu  I. Natječaj se raspisuje za prijem do ukupno […]

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA na sveučilišni preddiplomski, diplomski (master) i poslijediplomski (doktorski) studij u akademskoj 2016./2017. godini Temeljem odredbi članka 81. Statuta UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar, Senat Univerziteta raspisuje Natječaj za upis na sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij u akademskoj 2016./2017. godini. PLAN UPISA I CIKLUS STUDIJA preddiplomski studij u trajanju 3 […]

Natječaj za prijem nastavnika i suradnika

Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji / kantonu („Službene novine HNK“ broj: 4/2012) i članaka 75. i 76. Statuta, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar temeljem odluke Senata od 29.4.2016. godine raspisuje NATJEČAJ za prijem nastavnika i suradnika u radni odnos i bez zasnivanja radnog odnosa za akademsku 2016./2017. godinu  I. Natječaj […]

Natječaj za prijem nastavnika i suradnika

Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji / kantonu („Službene novine HNK“ broj: 4/2012) i članaka 75. i 76. Statuta, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar 1.4.2016. godine raspisuje NATJEČAJ za prijem nastavnika i suradnika u radni odnos i bez zasnivanja radnog odnosa za akademsku 2016./2017. godinu  I. Natječaj se raspisuje za prijem […]