NATJEČAJ za prijem nastavnika bez zasnivanja radnog odnosa za akademsku 2019./2020. godinu

Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji / kantonu („Službene novine HNK“ broj: 4/2012) i članaka 75. i 76. Statuta, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar raspisuje   NATJEČAJ za prijem nastavnika bez zasnivanja radnog odnosa za akademsku 2019./2020. godinu  I. Natječaj se raspisuje za prijem 1 (jednog) nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju […]

NATJEČAJ za prijem nastavnika i suradnika u radni odnos ili bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji / kantonu („Službene novine HNK“ broj: 4/2012) i članaka 75. i 76. Statuta, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar 27.3.2019. godine raspisuje NATJEČAJ za prijem nastavnika i suradnika u radni odnos ili bez zasnivanja radnog odnosa  I. Natječaj se raspisuje za prijem 2 (dva) nastavnika u […]

N A T J E Č A J za izbor rektora

Na temelju članka 46. Statuta UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI-CKM, Mostar, Senat Univerziteta svojom odlukom ur. broj: S-122.b./2019 od 27.3.2019., raspisuje: N A T J E Č A J za izbor rektora Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI-CKM, Mostar. Za rektora može biti izabran kandidat iz reda […]