Detoksikacija organizma nakon blagdana

Osim užitaka u hrani i obiteljskom okruženju vrijeme blagdana donosi i nešto manje ugodne trenutke. Zbog prevelike količine hrane, šećera i alkohola javljaju se poteškoće kao što su problemi s probavom, želucem, kožom tj. tenom i zglobovima. Istraživanja pokazuju da se u vrijeme blagdana dobije na težini u prosjeku od 0,5 do 1 kg zbog konzumacije hrane bogate […]

KONFERENCIJA „AKTUELNI TRENUTAK BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE U BIH“

Dana 03.12.2016. godine, Departman sigurnosnih studija i Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, organizirali su naučnu konferenciju na temu „Aktuelni trenutak bezbjednosti i zaštite u BiH”. Konferencija je održana u službenim prostorijama Univerziteta modernih znanosti-CKM, Mostar.

Umijeće komuniciranja i javno izlaganje

Nakon odslušanog kolegija Umijeće komuniciranja studenti Departmana prirodnih resursa, nutricionizma i zdravlja, Departmana sigurnosnih studija i Departmana poslovnih resursa i resursa turizma simulirali su stručnu raspravu i javno izlaganje. Primjenjujući usvojena znanja i vještine o profesionalnom ponašanju i izlaganju u javnosti studenti su prezentirali teme u skladu s odabranim studijskim programom.

JOB SKILLS TO MASTER BEFORE GRADUATION

Studenti završne godine dodiplomskog studija Departmana poslovnih resursa i resursa turizma raspravljali su na jučerašnjoj radionici o načinu obrazovanja na Univerzitetu u kontekstu razvijanja i usavršavanja poslovnih vještina kod studenata. Kroz praktično orijentiranu nastavu upoznali su se, između ostalog, s pravilima izrade poslovnih planova i financijskih izvješća te načinima istraživanja tržišta i specifičnostima javnog izlaganja […]

UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, MOSTAR UČESNIK NOVINARSKOG SUSRETA

Danas je u organizaciji Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH upriličen Novinarski susret gdje je Univerzitet bio pozvan da učestvuje kao predstavnik akademske zajednice. Ispred Univerziteta prisustvovali su: dr.sc. Zoran Trputec, prof. emer., dr.sc. Armin Kovači, mr.sc. Ermina Habibija, mr.sc. Rebeka Novak Miličević i Azra Tibo, mag. Susret je dio komunikacijskih aktivnosti putem kojih se […]

SEMINAR: RAZVOJ POLITIKA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Dr.sc. Armin Kovači i Azra Tibo, mag., s Departmana poslovnih resursa i resursa turizma, bili su učesnici Međunarodnog seminara posvećenog razvoju politika intelektualnog vlasništva na sveučilištima i istraživačkim ustanovama. Seminar je održan 22.11.2016. godine na Građevinskom fakultetu u Mostaru, u organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i Sveučilišta u […]

PRAKSA U CROATIA OSIGURANJU

U okviru predmeta Osnove osiguranja, studentice treće godine smjera Računovodstvo i revizija, Maja Zlopaša i Antonija Žarić, trenutno obavljaju praksu u Croatia osiguranju, koja će trajati dva tjedna. Studenticama je na ovaj način omogućena praktična primjena stečenog znanja. Zahvaljujemo se Croatia osiguranju na pruženoj mogućnosti za obavljanje prakse