KONFERENCIJA „AKTUELNI TRENUTAK BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE U BIH“

Dana 03.12.2016. godine, Departman sigurnosnih studija i Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, organizirali su naučnu konferenciju na temu „Aktuelni trenutak bezbjednosti i zaštite u BiH”. Konferencija je održana u službenim prostorijama Univerziteta modernih znanosti-CKM, Mostar.

Umijeće komuniciranja i javno izlaganje

Nakon odslušanog kolegija Umijeće komuniciranja studenti Departmana prirodnih resursa, nutricionizma i zdravlja, Departmana sigurnosnih studija i Departmana poslovnih resursa i resursa turizma simulirali su stručnu raspravu i javno izlaganje. Primjenjujući usvojena znanja i vještine o profesionalnom ponašanju i izlaganju u javnosti studenti su prezentirali teme u skladu s odabranim studijskim programom.

JOB SKILLS TO MASTER BEFORE GRADUATION

Studenti završne godine dodiplomskog studija Departmana poslovnih resursa i resursa turizma raspravljali su na jučerašnjoj radionici o načinu obrazovanja na Univerzitetu u kontekstu razvijanja i usavršavanja poslovnih vještina kod studenata. Kroz praktično orijentiranu nastavu upoznali su se, između ostalog, s pravilima izrade poslovnih planova i financijskih izvješća te načinima istraživanja tržišta i specifičnostima javnog izlaganja […]

UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, MOSTAR UČESNIK NOVINARSKOG SUSRETA

Danas je u organizaciji Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH upriličen Novinarski susret gdje je Univerzitet bio pozvan da učestvuje kao predstavnik akademske zajednice. Ispred Univerziteta prisustvovali su: dr.sc. Zoran Trputec, prof. emer., dr.sc. Armin Kovači, mr.sc. Ermina Habibija, mr.sc. Rebeka Novak Miličević i Azra Tibo, mag. Susret je dio komunikacijskih aktivnosti putem kojih se […]

SEMINAR: RAZVOJ POLITIKA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Dr.sc. Armin Kovači i Azra Tibo, mag., s Departmana poslovnih resursa i resursa turizma, bili su učesnici Međunarodnog seminara posvećenog razvoju politika intelektualnog vlasništva na sveučilištima i istraživačkim ustanovama. Seminar je održan 22.11.2016. godine na Građevinskom fakultetu u Mostaru, u organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i Sveučilišta u […]

PRAKSA U CROATIA OSIGURANJU

U okviru predmeta Osnove osiguranja, studentice treće godine smjera Računovodstvo i revizija, Maja Zlopaša i Antonija Žarić, trenutno obavljaju praksu u Croatia osiguranju, koja će trajati dva tjedna. Studenticama je na ovaj način omogućena praktična primjena stečenog znanja. Zahvaljujemo se Croatia osiguranju na pruženoj mogućnosti za obavljanje prakse

POSJETA KOMPANIJAMA VIOLETA D.O.O. I FRANCK D.O.O. U GRUDAMA

Studenti smjera Poslovni menadžment imali su priliku da posjete kompaniju Violeta d.o.o. tj. novu tvornicu proizvodnje, gdje su se upoznali s načinom rada proizvodnog procesa. Proces proizvodnje u ovoj kompaniji je skoro u cijelosti automatiziran. Studenti su imali mogućnost vidjeti na koji način kompanija zbrinjava otpad i kako je osmišljena zaštita okoliša, čime se praktično […]

STUDENTI NA PRAKSI U SPARKASSE BANCI

Božo Knežević i Stjepan Livaja, studenti treće godine smjera Poslovni menadžment, trenutno su na praksi u Sparkasse banci.  Božo Knežević  je angažiran u glavnoj filijali u Mostaru, te mu je omogućeno da se upozna s načinom rada banke u skladu s poslovima koji se obavljaju u glavnoj filijali za regiju Hercegovine, dok je Stjepan Livaja […]