Pravo

Departman/Fakultet prava, smjer Pravo predstavlja spoj znanstvenih opusa, utemeljenih na primjeni dostignuća različitih znanosti i znanstvenih polja, no primarno znanstveno polje čini pravo i to sa elementima multidisciplinarnog pristupa. Na temelju toga se razvija kvalitet u struci koji počiva na samostalnom radu, kreativnosti u odlučivanju i opsluživanje postavljenog cilja. Pravnički pristup rješavanju problema ili sinteze društvene promjene ali i pravni rad, predstavlja u većini slučajeva timsko djelovanje. Zbog takvog djelovanja ono doprinosi koheziji, suradnji, prijateljstvu, a ujedno ispunjavaju ciljeva. Spoj prava i interdisciplinarnosti, posebno sa oblasti sigurnosnih studija, predstavlja budućnost od posebnog javnog interesa ali koji ovisi o pravilnom tumačenju i primjeni postojećih pravnih propisa kako bi se prilagođavanje novim društvenim normama i potrebama, koje postaju sve učestalije i nepredvidljivije, brzo i efikasno napravile.
Zbog toga se nastoji staviti veliki akcenat na praktičnu dimenziju jer norme, natječaji, tržišne i kadrovske potrebe i standardi struke jasno ukazuju na postojanje kontinuirane potrebe za povezivanjem i nadogradnjom prava i društva.

Ustrojbena jedinica koja se želi uspostaviti nastupala bi pod nazivom Departman /Fakultet prava, smjer Pravo koji predstavlja prihvaćanje, transformaciju i prilagođavanje suvremenih znanja, sukladno potrebama i zahtjevima tržišta za pravnim znalcima. Studiranje bi bilo organizirano sukladno suvremenim znanstvenim principima prema Evropskim direktivama i standardima, 36/2005 EC i 55/2013 EC, odnosno tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij, u organizaciji trajanja studija 4+1+3.
Budući da svaka država ima dugu demokratsku i pravnu tradiciju, ipak niti jedna ne može poreći da se pravo prilagođava svim izazovima koje proces globalizacije i njene posljedice, stavljaju pred države i pojedinice. Upravo zbog svog cilja, promocije i konsolidacije demokratskih vrijednosti osnova je i za uređenje studija na tri ciklusa obrazovanja. S tim u vezi, predviđeno je da se završetkom studija stječu sljedeća akademska zvanja:
a) Završetkom prvog ciklusa studijskog programa Pravne studije, studijski smjer: Pravo student stiče akademsku titulu: PRVOSTUPNIK (BACHELOR) PRAVA – 180 ili 240 ECTS,
b) Završetkom drugog ciklusa studijskog programa Pravne studije, studijski smjer: Pravo student stiče akademsku titulu: MAGISTAR PRAVA – 120 ili 60 ECTS,
c) Završetkom trećeg ciklusa studijskog programa Pravne studije, studijski smjer: Pravo student stiče akademsku titulu: DOKTOR PRAVA – 180 ECTS.