Promet

Fakultet prometnih studija, smjer Cestovni promet predstavlja spoj znanstvenih opusa, utemeljenih na primjeni dostignuća različitih znanosti i znanstvenih polja, no primarno znanstveno polje čini promet i to sa elementima multidisciplinarnog pristupa. Na temelju toga se razvija kvalitet u struci koji počiva na samostalnom radu, kreativnosti u odlučivanju i opsluživanju postavljenog cilja. Zbog takvog djelovanja ono doprinosi koheziji, suradnji, prijateljstvu, a ujedno ispunjavanju ciljeva. Spoj prometne znanosti i inter-/multidisciplinarnosti, predstavlja budućnost od posebnog javnog interesa. Zbog toga se nastoji staviti veliki akcenat na praktičnu dimenziju jer norme, natječaji, tržišne i kadrovske potrebe i standardi struke jasno ukazuju na postojanje kontinuirane potrebe za povezivanjem i nadogradnjom prometa i društva. Studiranje bi bilo organizirano sukladno suvremenim znanstvenim principima prema Evropskim direktivama i standardima, 36/2005 EC i 55/2013 EC, odnosno dva ciklusa studiranja: preddiplomski i diplomski u organizaciji trajanja studija prema modelu 4+1 i 3+2, te treći ciklus u trajanju od tri godine:

  1. Nakon završetka trogodišnjeg preddiplomskog studija student stječe akademsko zvanje BACHELOR INŽENJER CESTOVNOG PROMETA – 180 ECTS
  2. Nakon završetka četverogodišnjeg preddiplomskog studija student stječe akademsko zvanje BACHELOR INŽENJER CESTOVNOG PROMETA – 240 ECTS
  3. Nakon završetka dvogodišnjeg diplomskog studija student stječe akademsko zvanje MAGISTAR INŽENJER CESTOVNOG PROMETA – 120 ECTS
  4. Nakon završetka dvogodišnjeg diplomskog studija student stječe akademsko zvanje MAGISTAR INŽENJER CESTOVNOG PROMETA – 60 ECTS
  5. Nakon završetka doktorskog studija student stječe akademsko zvanje DOKTOR TEHNIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE - PROMET