Fakultet prava i sigurnosnih studija

Studiranje na Fakultetu prava i sigurnosnih studija u Mostaru otvara mogućnost izučavanja izazova i prijetnji po suvremenu  sigurnosnu zbilju. Studenti na ovoj privatnoj visokoškolskoj ustanovi mogu studirati: izvanredno i redovito.  Plan i program studija sigurnosti na Univerzitetu modernih znanosti CKM, Mostar provoditi će se sukladno europskim standardima uvođenja ECTS-bodovnog sustava i promicanja europske suradnje. Nastavu izvodi stručno nastavno osoblje primjenom kompjuterske opreme, software alata, poticanjem interakcije, brainstorming-om, izučavanjem studija slučaja, simuliranjem stvarnog poslovanja, posjećivanjem i upoznavanjem sa radom odgovarajućih ustanova i organizacija kao i primjenom suvremenih nastavnih metoda. Na ovaj način se omogućava studiranje suvremenog sigurnosnog menadžmenta koje rezultira stjecanjem potrebnih znanja i vještina za koje stvaraju konkurentsku prednost na domaćem i inozemnom tržištu rada za studente koji odaberu studij sigurnosti.

Završetkom studija studenti Fakulteta prava i sigurnosnih studija stječu takvu razinu znanja, stručnosti, sposobnosti da u konkretnoj praksi ispoljavaju opća i posebna znanja poput:  analiziranja pravnih procjena, procjena pojava ugroženosti i prijetnji, samostalnog analiziranja i procjenjivanja sigurnosnih pojava,  izazova i prijetnji,  upravljanja i vođenja pravnih poslova sukladno vladavini prava, upravljanja resursima, odnosima sa javnošću, medijima, lokalnim zajednicama, te drugim sigurnosnim  i pravnim disciplinama.  Stručni profil studenta pretpostavljen je za samostalan rad u svojstvu rukovodioca, operativnog službenika ili referenta  na radnim mjestima poput:

 1. sudstva, odvjetništva, javnobilježničkih poslova,
 2. upravnih poslova i nizu drugih zanimanja u vlastitom ili tuđem privatnom poduzeću,
 3. državnim upravama, ministarstvima, direkcijama, zavodima, institutima i agencijama,
 4. diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama,
 5. sigurnosne i zaštitne agencije,
 6. bankama i osiguravajućim društvima,
 7. medijske kuće,
 8. znanstvenoistraživačkim i stručnim organizacijama, državnog i nedržavnog, profitnog i neprofitnog sektora.

Fakultet prava i sigurnosnih studija izučava i proučava sigurnost inovativnim pristupom kroz smjerove: Civilno zrakoplovstvo, Kriminologija i socijalni rad, Kriminalističko policijske studije, Pravo i sigurnost i Međunarodno pravo, diplomacija i sigurnost, čime obuhvata proučavanje širokog dijapazona suvremenih sigurnosnih izazova i prijetnji koje se stalno mijenjaju i prilagođavaju globalnim promjenama.

Organizacija studija studijskih smjerova na Fakultetu sigurnosnih studija je sljedeća:

 • Preddiplomski studij u trajanju tri (180ECTS) ili četiri godine (240ECTS);
 • Diplomski studij u trajanju od jedne godine (60ECTS) ili dvije godine (120ECTS);
 • Poslijediplomski/Doktorski studij u trajanju od tri godine (180ECTS).

Kriminalističko policijske studije

Znanstveno-disciplinarno izučavanje sigurnosti iz oblasti kriminalističko-policijskog područja je namijenjeno studentima koji se žele baviti analizom ugroženosti kriminalitetom te planiranjem i usmjerenim provođenjem adekvatnih mjera i aktivnosti na održanju unutrašnje sigurnosti, odnosno u užem smislu proaktivno djelovanje zaštitnih struktura građanstva.

Završetkom studijskog smjera stječu se sljedeća zvanja:

 • Preddiplomski studij vodi do akademskog zvanja „Bachelor kriminalistike“;
 • Diplomski studij vodi do akademskog zvanja „Magistar kriminalistike“;
 • Poslijediplomski studij vodi do akademskog zvanja „Doktor sigurnosnih znanosti“.

Preddiplomski trogodišnji studij
Preddiplomski četverogodišnji studij
Diplomski dvogodišnji studij
Diplomski jednogodišnji studij
Doktorski studij

Sigurnost civilnog zrakopolovstva

Studijski nastavni plan i program smjera „Sigurnost civilnog zrakoplovstva“ se zasniva na inovativnom znanstveno-disciplinarnom spektru studiranja iz područja sigurnosti civilne avijacije. Namijenjen je studentima koji su skloni usvajanju teorijsko-praktičnih i empirijskih znanja o prirodi i karakteru civilne avijacije, organizacije rada na aerodromima i njegovim odjelima koji u procesu globalizacije mijenjaju granice kretanja roba, predmeta, ljudi i usluga suvremenog društva.

Završetkom studijskog smjera stječu se sljedeća zvanja:

 • Preddiplomski studij vodi do akademskog zvanja „Bachelor sigurnosti civilnog zrakoplovstva“;
 • Diplomski studij vodi do akademskog zvanja „Magistar sigurnosti civilnog zrakoplovstva“;
 • Poslijediplomski studij vodi do akademskog zvanja „Doktor sigurnosti civilnog zrakoplovstva“.

Preddiplomski trogodišnji studij
Preddiplomski četverogodišnji studij
Diplomski dvogodišnji studij
Diplomski jednogodišnji studij
Doktorski studij

Međunarodno pravo, diplomacija i sigurnost

Nastavni plan i program ovog znanstvenog smjera iz oblasti prava i sigurnost je strukturiran  interdisciplinarno i multidisciplinarno kako bi studenti izučavali suvremene izazove povezanih znanstvenih oblasti međunarodnog prava i sigurnosti. Izučavanje tih pojava, izazova i prijetnji osposobljava studente da steknu nužna znanja i vještine, teorijsko praktična i empirijska znanja pravnog okvira djelovanja međunarodne sigurnosne platforme.

Završetkom studijskog smjera stječu se sljedeća zvanja:

 • Preddiplomski studij vodi do akademskog zvanja „Bachelor sigurnosti“
 • Diplomski studij vodi do akademskog zvanja „Magistar sigurnosti“
 • Poslijediplomski studij vodi do akademskog zvanja „Doktor sigurnosti“

Privatna sigurnost i civilna zaštita

Znanstveno-disciplinarno izučavanje sigurnosti iz oblasti privatne sigurnost i civilne zaštite se zasniva na izučavanju suvremenih sigurnosnih izazova, te planiranje i namjensko provođenje adekvatnih mjera i aktivnosti na održanju unutarnje opće, imovinske i osobne sigurnosti kao i funkcije zaštite, spašavanja i sigurnosti ljudi, imovine i društvenih vrjednota od različitih izvora njihovog ugrožavanja.

Završetkom studijskog smjera stječu se sljedeća zvanja:

 • Preddiplomski studij vodi do akademskog zvanja „Bachelor privatne sigurnosti i civilne zaštite“;
 • Diplomski studij vodi do akademskog zvanja „Magistar privatne sigurnosti i civilne zaštite“;
 • Poslijediplomski studij vodi do akademskog zvanja „Doktor sigurnosnih znanosti“.

Preddiplomski trogodišnji studij
Preddiplomski četverogodišnji studij
Diplomski dvogodišnji studij
Diplomski jednogodišnji studij
Doktorski studij

Kriminologija i socijalni rad

Znanstveno-disciplinarno izučavanje sigurnosti iz oblasti kriminološko-socijalnog područja je namijenjeno studentima koji se žele baviti analizom ugroženosti kriminalitetom, socijalnih devijacija i drugih globalnih političko-pravnih promjena, te planiranjem i usmjerenim provođenjem adekvatnih mjera i aktivnosti na održanju dinamike pravilnog razvoja socijalne sigurnosti i kulture građana.

Završetkom studijskog smjera stječu se sljedeća zvanja:

 • Preddiplomski studij vodi do akademskog zvanja „Bachelor kriminologije i socijalnog rada“;
 • Diplomski studij vodi do akademskog zvanja „Magistar kriminologije i socijalnog rada“;
 • Poslijediplomski studij vodi do akademskog zvanja „Doktor sigurnosnih znanosti“.

Preddiplomski četverogodišnji studij
Diplomski jednogodišnji studij
Doktorski studij

Pravo

Pravo predstavlja spoj znanstvenih opusa, utemeljenih na primjeni dostignuća različitih znanosti i znanstvenih polja, no primarno znanstveno polje čini pravo i to sa elementima multidisciplinarnog pristupa. Na temelju toga se razvija kvalitet u struci koji počiva na samostalnom radu, kreativnosti u odlučivanju i opsluživanje postavljenog cilja. Pravnički pristup rješavanju problema ili sinteze društvene promjene ali i pravni rad, predstavlja u većini slučajeva timsko djelovanje.
Zbog toga se nastoji staviti veliki akcenat na praktičnu dimenziju jer norme, natječaji, tržišne i kadrovske potrebe i standardi struke jasno ukazuju na postojanje kontinuirane potrebe za povezivanjem i nadogradnjom prava i društva.

S tim u vezi, predviđeno je da se završetkom studija stječu sljedeća akademska zvanja:

 • Završetkom prvog ciklusa studijskog programa Pravne studije, studijski smjer: Pravo student stiče akademsku titulu: PRVOSTUPNIK (BACHELOR) PRAVA – 180 ili 240 ECTS,
 • Završetkom drugog ciklusa studijskog programa Pravne studije, studijski smjer: Pravo student stiče akademsku titulu: MAGISTAR PRAVA – 120 ili 60 ECTS,
 • Završetkom trećeg ciklusa studijskog programa Pravne studije, studijski smjer: Pravo student stiče akademsku titulu: DOKTOR PRAVA – 180 ECTS.

Preddiplomski trogodišnji studij
Preddiplomski četverogodišnji studij

Diplomski dvogodišnji studij
Diplomski jednogodišnji studij

Doktorski studij Pravo - plan i program