N A T J E Č A J za izbor rektora

Na temelju članka 46. Statuta UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI-CKM, Mostar, Senat Univerziteta svojom odlukom ur. broj: S-122.b./2019 od 27.3.2019., raspisuje:

N A T J E Č A J
za izbor rektora

Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI-CKM, Mostar.
Za rektora može biti izabran kandidat iz reda redovitih profesora – nastavnika Univerziteta, koji se ističe u nastavno-znanstvenom ili nastavno-umjetničkom radu, koji u sveučilišnoj sredini uživa ugled kreativne osobnosti, koji je sposoban da rukovodi složenim znanstveno-nastavnim i znanstveno-umjetničkim sustavom, što dokazuje najboljim ponuđenim programom rada i razvoja Univerziteta.
Rektor se bira na razdoblje od četiri (4) godine.
Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju prethodno naznačenih uvjeta, opsežan životopis, program rada i razvoja UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI-CKM, Mostar.
Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja kadra.
Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu:
UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI-CKM, Mostar
Kneza Domagoja 12, 88 000 Mostar
s naznakom „Prijava na natječaj za izbor rektora“- NE OTVARATI!

 

Posted in Natječaji.