NATJEČAJ za prijem nastavnika bez zasnivanja radnog odnosa za akademsku 2019./2020. godinu

Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji / kantonu („Službene novine HNK“ broj: 4/2012) i članaka 75. i 76. Statuta, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem nastavnika bez zasnivanja radnog odnosa

za akademsku 2019./2020. godinu

 I.

Natječaj se raspisuje za prijem

  • 1 (jednog) nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju docenta, izvanrednog profesora ili redovitog profesora na znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, kolegiji Engleski jezik I, II, III, IV i V.

II.

Pored općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije.

Uz prijavu za izbor potrebno je dostaviti:

  1. Životopis (curriculum vitae),
  2. Izvod iz matične knjige rođenih,
  3. Preslik identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica i sl.),
  4. Uvjerenje o prebivalištu,
  5. Diplomu o stečenoj akademskoj tituli,
  6. Odluku o izboru u znanstveno nastavno zvanje,
  7. Kopije objavljenih znanstvenih radova ili drugih publikacija.

Pravo sudjelovanja na natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju domaći i strani državljani.

III.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adresu UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar, Kneza Domagoja 12, Mostar s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja kadrova.

Posted in Natječaji.