NATJEČAJ za prijem nastavnika i suradnika u radni odnos ili bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji / kantonu („Službene novine HNK“ broj: 4/2012) i članaka 75. i 76. Statuta, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar 27.3.2019. godine raspisuje

NATJEČAJ
za prijem nastavnika i suradnika u radni odnos ili bez zasnivanja radnog odnosa

 I.

Natječaj se raspisuje za prijem

 • 2 (dva) nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju docenta, izvanrednog profesora ili redovitog profesora na znanstveno područje biomedicinskih znanosti, polje farmacija;
 • 1 (jednog) suradnika u znanstveno nastavnom zvanju višeg asistenta na znanstveno područje biomedicinskih znanosti, polje farmacija;
 • do 5 (pet) nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju docenta, izvanrednog profesora ili redovitog profesora na znanstveno područje društvenih znanosti, polje sigurnosnih znanosti;
 • 3 (tri) suradnika u znanstveno nastavnom zvanju višeg asistenta na znanstveno područje društvenih znanosti, polje sigurnosnih znanosti;
 • 2 (dva) suradnika u znanstveno nastavnom zvanju višeg asistenta na znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija;
 • 1 (jedan) suradnik u znanstveno nastavnom zvanju docenta, izvanrednog profesora ili redovitog profesora na znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti;
 • 1 (jedan) suradnik u znanstveno nastavnom zvanju višeg asistenta na znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti.

II.

Pored općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije.

Uz prijavu za izbor potrebno je dostaviti:

 1. Životopis (curriculum vitae),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Preslik identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica i sl.),
 4. Uvjerenje o prebivalištu,
 5. Diplomu o stečenoj akademskoj tituli,
 6. Odluku o izboru u znanstveno nastavno zvanje,
 7. Kopije objavljenih znanstvenih radova ili drugih publikacija.

Pravo sudjelovanja na natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju domaći i strani državljani.

III.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adresu UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar, Kneza Domagoja 12, Mostar s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja kadrova.

Posted in Natječaji.