Obavještenje svim zainteresiranima o postupku institucionalne akreditacije visokoškolske ustanove Univerziteta modernih znanosti-CKM, Mostar

Na još jednu u nizu urgencija za postupanje koje je Univerzitet modernih znanosti-CKM, Mostar uputio nadležnom Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Ministarstvo je u ožujku 2018. godine Univerzitetu proslijedilo na znanje Obavještenje Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA) kako će postupak akreditacije naše visokoškolske ustanove zahtijevati dodatni vremenski period zbog načina donošenja odluka Upravnog odbora Agencije te kako Agencija nije u mogućnosti izvršiti imenovanje komisije stručnjaka u zakonskom roku.

Neusuglašenost stavova članova Upravnog odbora Agencije koja se izražava u nepodržavanju i neusvajanju teksta Odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (prema prijedlogu iz 2016. godine), te status quo u kojem se Univerzitet nalazi pune tri godine bez postojanja ikakvih pravnih prepreka s naše strane, ograničava nas u zakonskom pravu na provođenje postupka.

Nadamo se da će i naši studenti naći strpljenja da ovu pravnu (a ne akademsku!) bitku privedemo kraju!

Obavještenje HEA-e pogledajte ovdje!

Posted in Nekategorizirano.