OKRUGLI STOL – Holistički pristup zdravlju

U ponedjeljak, 10.04.2017. Departman prirodnih resursa, nutricionizma i zdravlja Univerziteta modernih znanosti – CKM organizirao je okrugli stol na temu: „Holistički pristup zdravlju“.

Cilj okruglog stola bio je potaknuti raspravu o kompleksnom sagledavanju znanosti nutricionizma kao sinteze većeg broja veoma raznovrsnih disciplina. Holistički pristup je našao svoje mjesto u modernoj znanosti općenito, pa tako i u nutricionizmu.

Voditelji okruglog stola bili su cijenjeni dr.sc. Zoran Trputec, profesor emeritus, i Tea Novo, nutricionistica.

Posted in Nekategorizirano.