Obranom doktorske disertacije UMZ CKM odlazi na zasluženi godišnji odmor

Danas je u prostorijama Univerziteta modernih znanosti – CKM Mostar mr.sc. Salko Bubalo obranio svoj doktorski rad pod nazivom “Upravljanje projektom održivog razvoja grada na primjeru grada Mostara” pred eminentnim profesorima Univerziteta modernih znanosti-CKM Mostar i značajnim ličnostima grada Mostara. Sa ovakvim činom Univerzitet zatvara svoje prostorije i odlazi na zasluženi odmor. Univerzitet započinje rad […]

NATJEČAJ za prijem nastavnika i suranika u radni odnos i bez zasnivanja radnog odnosa za akademsku 2015./2016. godinu

Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji / kantonu („Službene novine HNK“ broj: 4/2012) i članaka 75. i 76. Statuta, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar 17.7.2015. godine raspisuje  NATJEČAJ za prijem nastavnika i suranika u radni odnos i bez zasnivanja radnog odnosa za akademsku 2015./2016. godinu I. Natječaj se raspisuje za znanstvena […]

MLADA PODUZETNICA – MARIJA VUKOJA

Mlada poduzetnica Marija Vukoja ima samo 23 godine, a do sada je uspjela dobiti zvanje Bachelora menadžmenta u turizmu, zatim završiti program stručnog usavršavanja za Specijalistu odjela hrane i pića na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, uz to studira i na Univerzitetu modernih znanosti – CKM, Mostar na smjeru Turizam i […]

UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, MOSTAR SUDIONIK RADIONICE:

Dialogues: Public Engagement in Science, Technology and Innovation Joint Research Centre pri Europskoj komisiji, u suradnji sa Sveučilištem u Mostaru, organizirao je 6. i 7. srpnja 2015. god. radionicu pod nazivom: Dialogues: Public Engagement in Science, Technology and Innovation, koja je održana na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na radionici je prisustvovalo oko 16 sudionika […]

PREDSTAVLJANJE POSLOVNIH IDEJA U SVRHU PRIVLAČENJA INVESTITORA

U okviru praktične nastave na Departmanu poslovnih resursa i resursa turizma na UNIVERZITETU MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar studenti druge godine preddiplomskog studija su predstavili svoje virtuelne firme. Cilj predstavljanja virtuelnih firmi bio je da studenti na kolegiju Strateški menadžment predstave investitorima svoje poslovne planove i da ih putem prezentacije ubijede u kvalitet svoje ideje. […]

Dani engleske i američke književnosti

U proteklom tjednu na Univerzitetu modernih znanosti-CKM, Mostar za studente prve godine organizirani su Dani engleske i američke književnosti u sklopu kolegija Engleski jezik. Cilj je bio naglasiti vezu, ulogu i značaj književnosti u učenju stranog jezika, ali i općenito unaprijediti jezične i komunikacijske kompetencije kod studenata, i uz to ih i potaknuti da kritički […]

Voditelj Departmana poslovnih resursa i resursa turizma, dr.sc. Armin Kovači, učesnik seminara IPA prekogranična saradnja

U organizaciji Direkcije za evropske integracije u Sarajevu je 01.06. i 02.06.2015. god. održan seminar na kojem je dr.sc. Armin Kovači bio jedan od trenera za polaznike seminara na teme: Sektorski pristup i Strateško planiranje, kao i na teme koje su bile aktuelne drugog dana seminara: Programiranje EU pomoći i IPA II koncept finansiranja.

JAVNA TRIBINA „NUTRICIONIZMOM DO ZDRAVLJA“

Jučer je u Hotelu Ero održana javna tribina pod nazivom „Nutricionizmom do zdravlja“ u organizaciji UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar. O temama vezanim za nutricionizam izlagali su: dr.sc. Almir Popo, dr.sc. Branimir Mikić, Edin Šehić, mag., dr.sc. Braco Hajdarević i Kenan Mandra. Odaziv je bio neočekivano velik što ukazuje na aktualnost tematike i potrebu […]