Voditelj Departmana poslovnih resursa i resursa turizma, dr.sc. Armin Kovači, učesnik seminara IPA prekogranična saradnja

U organizaciji Direkcije za evropske integracije u Sarajevu je 01.06. i 02.06.2015. god. održan seminar na kojem je dr.sc. Armin Kovači bio jedan od trenera za polaznike seminara na teme: Sektorski pristup i Strateško planiranje, kao i na teme koje su bile aktuelne drugog dana seminara: Programiranje EU pomoći i IPA II koncept finansiranja.

JAVNA TRIBINA „NUTRICIONIZMOM DO ZDRAVLJA“

Jučer je u Hotelu Ero održana javna tribina pod nazivom „Nutricionizmom do zdravlja“ u organizaciji UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar. O temama vezanim za nutricionizam izlagali su: dr.sc. Almir Popo, dr.sc. Branimir Mikić, Edin Šehić, mag., dr.sc. Braco Hajdarević i Kenan Mandra. Odaziv je bio neočekivano velik što ukazuje na aktualnost tematike i potrebu […]

UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar učesnik kongresa “SIGURNOST U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA DESTINACIJE“

Dana 08. i 09. maja 2015. godine, na Sveučilištu u Splitu, na odjelu za stručne studije, održan je kongres na temu Sigurnost u funkciji razvoja turizma destinacije. Razlog za ovaj projekt je prijeka potreba efikasne zaštite turista, osoblja i objekata od namjernih prijetnji koje se gotovo svakodnevno događaju u turističkim zemljama. Kroz kongres koji je […]