Početak nove 2022./2023. akademske godine na UMZ

Univerzitet modernih znanosti – CKM Mostar, u sklopu svojih redovitih aktivnosti, započeo je s radom u nastavnoj djelatnosti za brucoše i studente u akademskoj 2022./2023. godini.

Nastava na svim Fakultetima kreće u mjesecu listopadu, prema planu i programu, izvedbenom planu i programu i rasporedu koji će utvrditi Znanstveno nastavna vijeća Fakulteta koji djeluju u sklopu Univerziteta. O terminima predavanja, vježbi i konzultacija studenti se mogu informirati putem eUniversity sustava za učenje na daljinu.

Dobrodošlicu brucošima i studentima u novoj akademskoj godini želi,
Univerzitet modernih znanosti CKM Mostar.

Posted in Naslovnica.