Posjeta studenata Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH

Nastavno osoblje i studenti Univerziteta su dana 06.12.2019. godine, uz nesebičnu podršku za organizaciju ove studijske posjete, imali priliku upoznati se s radom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine (dalje: Direkcija) koja predstavlja modernu, inventivnu i ciljno orijentiranu profesionalnu policijsku agenciju.

Više o Direkciji posjetiti njihovu službenu stranicu: www.dkpt.ba

Profesionalno, stručno i nesebično, zaposlenici Direkcije, podijelili su sa nastavnim osobljem i studentima Univerziteta načine, svrhu obučavanja, korištenja suvremenih tehnologija, inovacija i razvijanja partnerskih i profesionalnih odnosa s regionalnom i međunarodnom zajednicom.

Uz posebnu zahvalnost na izdvojenom vremenu zahvaljujemo se našim predavačima i osoblju koji su predstavili funkcije i organizaciju rada EUROPOL-a, INTERPOL-a i situacijsko-operativni rad Direkcije.

Posted in Nekategorizirano.