PRAKSA U SKLOPU PREDMETA ,,PRAKSA NUTRICIONIZMA II”

Studenti prve godine II ciklusa studija studijskog programa ,,Nutricionizam i zdravlje”, u sklopu predmeta ,,Praksa nutricionizma II”, uspješno su završili dio potrebne praktične nastave  u firmi ,,Eko Jasmina d.o.o.”. Studenti su, u sklopu svoje praktične nastave, imali sljedeće zadatke i obaveze koje su uspješno završili:

  • planiranje i izrada jelovnika za djecu i odrasle osobe;
  • savjetovanje klijenata o pravilnom načinu ishrane i vođenju zdravog načina života, jer je obrazovanje javnosti veoma bitan dio njihove karijere;
  • također su išli na plantaže gdje se uzgaja prirodno voće i povrće bez dodataka kemijskih supstanci, organski uzgojeno, u kontroliranim uvjetima;
  • posjetili su prodajne centre ove firme gdje se mogu kupiti navedeni proizvodi, te su bili u mogućnosti davati savjete o zdravom stilu života i zdravim prehrambenim navikama direktno klijentima u radnjama i na taj način bili su u mogućnosti da promoviraju zdravu prehranu i utječu na prevenciju od mnogih bolesti izazvanih neadekvatnom prehranom i neadekvatnim unosom nutrijenata.

Zahvaljujemo se firmi ,,Eko Jasmina d.o.o.” na pruženoj mogućnosti obavljanja dijela praktične nastave, informacijama, te edukaciji naših studenata.

Posted in Naslovnica.