PREDSTAVLJANJE POSLOVNIH IDEJA U SVRHU PRIVLAČENJA INVESTITORA

U okviru praktične nastave na Departmanu poslovnih resursa i resursa turizma na UNIVERZITETU MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar studenti druge godine preddiplomskog studija su predstavili svoje virtuelne firme. Cilj predstavljanja virtuelnih firmi bio je da studenti na kolegiju Strateški menadžment predstave investitorima svoje poslovne planove i da ih putem prezentacije ubijede u kvalitet svoje ideje. Potencijalne investitore predstavljali su profesori i asistenti sa Univerziteta. Zadatak je dio praktične nastave koja se izvodi na ovom departmanu i obavezan je dio cjelokupnog rada na kolegiju te ulazi u finalnu ocjenu studenta za taj kolegij. Kako su studenti su obavili ovaj zadatak , možete vidjeti na slijedećim fotografijama.

Posted in Homepage.