Stručna rasprava i javno izlaganje na UMZ-CKM Mostar

Na Univerzitetu modernih znanosti-CKM Mostar, u okviru kolegija Umijeće komuniciranja, organizirana je simulacija stručne rasprave i javnog izlaganja u kojoj su sudjelovali studenti prve godine. Raspravljalo se na temu Profesionalizam i Profesionalci u različitim strukama: nutricionisti u bolnicama, vrtićima, sportu, profesionalci u organima sigurnosti, računovodstvenim firmama,…

Aktivnim sudjelovanjem studenti Departmana poslovnih resursa i resursa turizma ovim su realizirali prvi zadatak predviđen projektom „Jabuka“.

Posted in Homepage.