Redovni studij

Redovni student ima pravo, ali i obvezu, da koristi cjelokupne obrazovne usluge koje mu
tijekom studiranja pruža Univerzitet. Te usluge obuhvaćaju:
– odgovarajuće učionice i pomagala
– internetski opremljen informatički centar
– predavanja, vježbe, seminari, radionice
– individualne i grupne konzultacije, pomoć u pripremi prezentacija, organiziranje samostalnih
istraživanja
– priprema i provođenje testova, kvizova, parcijalnih i finalnih ispita
– nadzor nad radom u praksi, ako je ta organizirana
– priprema i vođenje završnih radova

Studenti rade u grupama ne većim od 25 osoba. Samo određena predavanja, koja pretpostavljaju aktivno sudjelovanje studenata, mogu se održavati i za veće grupe.

Studijske materijale studenti dobivaju besplatno, osim ukoliko žele pribaviti dodatnu i pomoćnu literaturu ili internetski materijal koji se plaća. Studij se odvija po semestrima.

Nastavni predmeti su semestralni i mogu biti raspoređeni tijekom cijelog semestra ili putem kondenzirane nastave od 5-9 tjedana (ovisno o ukupnom broju sati propisanih za rad).

Student je tijekom studiranja obvezatan redovno pohađati sve oblike nastave i za njih se pripremiti prema uputama nastavnika i suradnika. Provjere rada i ispunjavanja obveza su permanentne.