Upisi

Univerzitet modernih znanosti CKM – Mostar je akreditirana visokoškolska ustanova upisana u Registar visokoškolskih ustanova pri Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH. Rješenje o akreditaciji možete pronaći ovdje, a na stranici Agencije za ravoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete možete saznati više.

Diplome stečene na Univerzitetu modernih znanosti – CKM Mostar su priznate u Bosni i Hercegovini te diljem svijeta.

Upisi se vrše po objavljenom Natječaju/Konkursu, a studenti se mogu upisati na prediplomske, diplomske i doktorske studije na jedan od Fakulteta. Više informacija o studijskim programima i smjerovima možete naći ovdje.

Za upis je potrebno dostaviti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Fotokopiju osobne/lične iskaznice ili putne isprave,
 3. Dvije fotografije u boji (4×6 cm),
 4. Potvrda (uvjerenje) o prebivalištu ili boravištu,
 5. Kratki životopis (CV),
 6. Pristupnici za upis na preddiplomske studije trebaju dostaviti u originalu ili ovjerenom fotokopiju svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i maturalnu svjedodžbu,
 7. Pristupnici za diplomske (magistarske) studije trebaju dostaviti u originalu ili ovjerenom fotokopiju diplomu preddiplomskog studija ili četvorogodišnjeg studija po starom načinu studiranja i dodatak diplomi ili prijepis ocjena,
 8. Pristupnici za poslijediplomske doktorske studije trebaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji diplome diplomskog studija i dodatak diplomi ili prepis ocjena kao i motivacijsko pismo,
 9. Pri upisu na preddiplomski studij strani studenti su dužni nostrificirati diplomu srednje škole,
 10. Uplatnicu od 150 KM na ime upisnine,
 11. Uplatnicu od 100 KM na ime korištenja platforme za učenje na daljinu.

Uz gore nabrojanu dokumentaciju potrebno je ispuniti i dostaviti i slijedeće dokumente:
Prijava za upis
Matični list
Semestralni obrazac
Prijavni list

Pristupnici koji su studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi a žele se upisati na neki od studija navedenih u Natječaju, trebaju dostaviti i dokumente o prethodno završenim ciklusima ili razdobljima studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima ili sl.).

Prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom moguće je dostaviti poštom preporučeno na adresu :
UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar
Zalik b.b., 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
uz naznaku „Prijava na Natječaj“ ili predati osobno u studentsku službu svakim radnim danom između 8,00 i 16,00 sati.

Sve dodatne informacije možete dobiti i putem
mail-a: info@ckm.ba
Facebook: https://www.facebook.com/UMZ.CKM1/
Instagram: @univerzitetmodernihznanostickm