Tehnički problemi sa Studentskim online servisom

Budući da cijeli dan 27.2 2015. imamo tehničkih problema sa SOS-om i studenti nisu u mogućnosti da prijave ispite za slijedeći tjedan omogućit će im se prijava ispita naknadno, ali samo za ispite koji su zakazani za petak 6.3.2015. godine.

Posted in Homepage.