Univerzitet modernih znanosti – CKM, Mostar po drugi put učesnik seminara Strateško planiranje u kontekstu programiranja pomoći

Voditelj departmana Poslovnih resursa i resursa turizma, doc.dr.sc. Armin Kovači, ponovo je bio jedan od predavača na seminaru: Strateško planiranje u kontekstu programiranja pomoći koji je organizirala Direkcija za europske integracije. Doc.dr.sc. Armin Kovači izlagao je na teme: Programiranje EU pomoći i IPA II koncept financiranja.

Posted in Homepage.