UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar učesnik kongresa “SIGURNOST U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA DESTINACIJE“

Dana 08. i 09. maja 2015. godine, na Sveučilištu u Splitu, na odjelu za stručne studije, održan je kongres na temu Sigurnost u funkciji razvoja turizma destinacije. Razlog za ovaj projekt je prijeka potreba efikasne zaštite turista, osoblja i objekata od namjernih prijetnji koje se gotovo svakodnevno događaju u turističkim zemljama. Kroz kongres koji je trajao dva dana svi učesnici su se upoznali kako da osiguraju maksimalnu zaštitu i kako da preventivno djeluju te kako da zajamče sigurnost brojnim turistima iz raznih zemalja. Aktivno učešće u kongresu s Univerziteta modernih znanosti – CKM, Mostar imali su: dr.sc. Zoran Trputec, prof. emeritus, prof.dr.sc. Ramo Masleša i Edhem Taći, mag. Više informacija o kongresu na: http://www.oss.unist.hr/docs/Finalni_Program.pdf.

Posted in Homepage.