Univerzitet modernih znanosti – CKM, učesnik seminara Strateško planiranje u kontekstu programiranja pomoći

Voditelj departmana Poslovnih resursa i resursa turizma doc.dr.sc. Armin Kovači bio je jedan od predavača na seminaru: Strateško planiranje u kontekstu programiranja pomoći koji je organizirala Direkcija za europske integracije. Ciljevi seminara su bili:

  • Objasniti Strateški pristup i njegove elemente
  • Dati odgovor na pitanje šta je strateško planiranje
  • Dati odgovor na pitanje šta je programiranje EU pomoći i koji su elementi/faze programiranja
  • Objasniti koncept financiranja kroz IPA II (sektorski pristup/sektorske politike i program sektorske podrške)

Praktično je demonstriran primjer definiranja sektora, razvoja strategija unutar istog, vezivanje razvojne strategije uz raspoložive resurse i programiranje pomoći kao instrumenta podrške nekoj zemlji. Seminar je održan u zgradi Vijeća ministara u Sarajevu.

Posted in Notifications and promotions.