Upisi u akademsku 2023./2024. godinu

 OBAVIJEST O UPISU STUDENATA

na sveučilišne preddiplomske, diplomske (master) i poslijediplomske (doktorske) studije u akademskoj 2023./2024. godini

 

Univerzitet modernih znanosti CKM, Mostar vrši upis studenata na sveučilišne preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije u akademskoj 2023./2024. godini na sljedeće studije:

*Napomena: Na svim studijskim ciklusima, realizirati će se samo oni studijski smjerovi koji budu imali optimalan broj polaznika za održavanje nastave, a to je najmanje 10 studenata.

 

Kriteriji za upis ili nastavak studija:

Pravo sudjelovanja , pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovanja i prije izvršenog priznavanja (nostrifikacije) i ekvivalencije javne isprave, ali su dužni dostaviti dokaz o započetom procesu priznavanja (nostrifikacije) svjedodžbe ili diplome. Sukladno odluci Senata, izvedba pojedinih studijskih smjerova organizirati će se ukoliko se ispune minimalne upisne kvote. U slučaju većeg broja prijava, vrednovati će se uspjeh iz srednje škole.

Uz prijavu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj službi ili na internetskoj stranici (www.ckm.ba ), potrebno je dostaviti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih,
  2. Preslik osobne iskaznice ili putne isprave,
  3. Dvije fotografije u boji (4×6 cm),
  4. Potvrda (uvjerenje) o prebivalištu ili boravištu,
  5. Kratki životopis,
  6. Pristupnici za upis na preddiplomske studije trebaju dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i maturalnu svjedodžbu,
  7. Pristupnici za diplomske (magistarske) studije trebaju dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku diplomu preddiplomskog studija ili četvorogodišnjeg studija po starom načinu studiranja i dodatak diplomi ili prijepis ocjena, 8. Pristupnici za poslijediplomske doktorske studije trebaju dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku diplomu diplomskog studija i dodatak diplomi ili prijepis ocjena kao i motivacijsko pismo,
  8. Uplatnicu od 150 KM na ime upisnine
  9. Uplatnicu od 100 KM na ime korištenja platforme za učenje da daljinu.

Pristupnici koji su studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi a žele se upisati na neki od navedenih studija, trebaju dostaviti i dokumente o prethodno završenim ciklusima ili razdobljima studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima ili sl.).

Uz gore nabrojanu dokumentaciju potrebno je ispuniti i dostaviti i slijedeće dokumente:
Prijava za upis
Matični list
Semestralni obrazac
Prijavni list

Prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom moguće je dostaviti poštom preporučeno na adresu: UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar, Zalik b.b., 88000 Mostar, uz naznaku „Prijava na Natječaj“ ili predati osobno u studentsku službu svakim radnim danom između 8,00 i 12,00 sati.

 

Prijave za upis primaju se:

I rok: od 05.07.2022. do 20.07.2023.

II rok: od 28.08.2023. do 30.09.2023.

Posted in Naslovnica.