Voditelj Departmana poslovnih resursa i resursa turizma, dr.sc. Armin Kovači, učesnik seminara IPA prekogranična saradnja

U organizaciji Direkcije za evropske integracije u Sarajevu je 01.06. i 02.06.2015. god. održan seminar na kojem je dr.sc. Armin Kovači bio jedan od trenera za polaznike seminara na teme: Sektorski pristup i Strateško planiranje, kao i na teme koje su bile aktuelne drugog dana seminara: Programiranje EU pomoći i IPA II koncept finansiranja.

Posted in Homepage, Notifications and promotions.