Fakulteti

Novi model obrazovanja te unapređenje svih unutarakademskih i upravljačkih potencijala, uz implementaciju inovativno-aplikativnih znanja, vještina, praćeni znanstveno-istraživačkim i edukativnim djelatnostima, su putokaz i potreba za stvaranjem društva znanja, a time i stvaranja proaktivne klime za održivi i uravnotežen odnos, s ciljem da ljudska znanja, stručnost i sposobnost budu najvažniji resursi i pokretači ekonomskih i društvenih promjena. U tom kontekstu je važno naznačiti i stav Instituta svjetske banke, koji je u okviru programa znanja za razvoj naglasio relevantne aspekte neophodne za uspješnost tranzicijskih zemalja u procesu sazrijevanja u društvo znanja, a to su ulaganje u obrazovanje, razvoj inovacijskih sposobnosti, modernizaciju, informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu te efikasan pravno-ekonomski okvir koji potiče inovativnost, poduzetništvo i ekonomski rast. To su sve preduvjeti održivog razvoja, što u krajnjem ishodištu predstavlja referentni društveni okvir u kojem će građani živjeti u uređenoj sigurnosnoj sredini u ostvarivanju svojih prava, potreba i interesa.

Zato cijenimo opravdanim zahtjev za osnivanjem moderne visokoškolske institucije, koja će omogućiti ključne kompetencije studentima koje su im potrebne za njihov osobni razvoj i uključivanje u društvo i zapošljavanje. Naravno, trebamo naznačiti i njihovu društvenu odgovornost u obavljanju veoma odgovornih poslova i zadataka te kroz koncept cjeloživotnog učenja omogućiti razne oblike usmjerene kontinuirane specijalizacije. Jer “sistemi i sistemske promjene, bolje ili lošije, nisu same po sebi presudne. Presudni su oni koji ih nose, nastavnici i studenti“ (Ivić,2009). Naznačeni pogledi nedvojbeno ukazuju na spremnost ulaganja ne samo materijalne prirode, nego i u razvoj ljudskih resursa, odnosno aktivnih, odgovornih i vrhunski obrazovanih budućih generacija. Shodno tome i politika obrazovanja se nalazi pred novim izazovima i promjenama, pa stoga smatramo potpuno opravdanim zahtjev za suvremenim konceptom obrazovanja, kompatibilan s potrebama budućeg razvoja pojedinaca i društva u cjelini.

Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Univerziteta modernih znanosti – CKM, Mostar (engl. Modern University – CKM, Mostar) ima specifičan karakter, jer se u suštini ne radi o formiranju nove akademske institucije od početka, nego o osamostaljivanju jednog dijela već postojećeg privatnog Sveučilišta/Univerziteta „Hercegovina“. Svi programi koji su navedeni u Elaboratu o osnivanju visokoškolske ustanove – Fakulteta za menadžment resursa – CKM Mostar (FCKM), a koji će se nastaviti izvoditi na novom S/U, prihvaćeni su od strane nadležnog ministarstva Dopunskim rješenjem od 17.12.2009. godine, kojim se dozvoljava promjena naziva Visoke škole za poslovnu ekonomiju – CKM Mostar, kao i organiziranje diplomskih i postdiplomskih studija iz menadžmenta resursa.

Fakultet ekonomskih studija

Saznajte više

Fakultet prava i sigurnosnih studija

Saznajte više

Fakultet zdravstvenih studija

Saznajte više

Fakultet prometnih studija

Saznajte više