Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija nudi studijske programe koji povezuju zdravlje i zdrav način života s prirodom. Studij Farmacije je isključivo integrirani studij kojim se kroz pet godina učenja stječe zvanje magistra farmacije. Kroz dodiplomske i diplomske studije: Nutricionizam i zdravlje, Agroekologija i Ekologija-Zaštita okoliša studenti uče o životu u skladu s prirodom te prirodnim resursima i njihovom očuvanju, uzimajući u obzir društvene, medicinske i informacijske znanosti koje se isprepliću kroz svaku sferu našeg života. Nakon dodiplomskih studija stječu zvanja bachelora nutricionizma i zdravlja, bachelora agroekoloških znanosti te bachelora ekologije i zaštite okoliša, kao i magistara istih znanosti, po završetku diplomskog studija. Nastavni proces se odvija kroz teorijski dio, praktičnu nastavu na terenu te u raznim poduzećima i organizacijama, a vježbe se izvode u laboratorijima. Istraživački duh razvija se kroz znanstvene metode, a nezavisnost i kritičko razmišljanje kroz izazovne zadatke i učenje orijentirano ka rezultatima.