Fakultet prava i sigurnosnih studija

Studiranje na Fakultetu prava i sigurnosnih studija u Mostaru otvara mogućnost izučavanja izazova i prijetnji po suvremenu  sigurnosnu zbilju. Studenti na ovoj privatnoj visokoškolskoj ustanovi mogu studirati: izvanredno i redovito.  Plan i program studija sigurnosti na Univerzitetu modernih znanosti CKM, Mostar provoditi će se sukladno europskim standardima uvođenja ECTS-bodovnog sustava i promicanja europske suradnje. Nastavu izvodi stručno nastavno osoblje primjenom kompjuterske opreme, software alata, poticanjem interakcije, brainstorming-om, izučavanjem studija slučaja, simuliranjem stvarnog poslovanja, posjećivanjem i upoznavanjem sa radom odgovarajućih ustanova i organizacija kao i primjenom suvremenih nastavnih metoda. Na ovaj način se omogućava studiranje suvremenog sigurnosnog menadžmenta koje rezultira stjecanjem potrebnih znanja i vještina za koje stvaraju konkurentsku prednost na domaćem i inozemnom tržištu rada za studente koji odaberu studij sigurnosti.

Završetkom studija studenti Fakulteta prava i sigurnosnih studija stječu takvu razinu znanja, stručnosti, sposobnosti da u konkretnoj praksi ispoljavaju opća i posebna znanja poput:  analiziranja pravnih procjena, procjena pojava ugroženosti i prijetnji, samostalnog analiziranja i procjenjivanja sigurnosnih pojava,  izazova i prijetnji,  upravljanja i vođenja pravnih poslova sukladno vladavini prava, upravljanja resursima, odnosima sa javnošću, medijima, lokalnim zajednicama, te drugim sigurnosnim  i pravnim disciplinama.  Stručni profil studenta pretpostavljen je za samostalan rad u svojstvu rukovodioca, operativnog službenika ili referenta  na radnim mjestima poput:

 1. sudstva, odvjetništva, javnobilježničkih poslova,
 2. upravnih poslova i nizu drugih zanimanja u vlastitom ili tuđem privatnom poduzeću,
 3. državnim upravama, ministarstvima, direkcijama, zavodima, institutima i agencijama,
 4. diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama,
 5. sigurnosne i zaštitne agencije,
 6. bankama i osiguravajućim društvima,
 7. medijske kuće,
 8. znanstvenoistraživačkim i stručnim organizacijama, državnog i nedržavnog, profitnog i neprofitnog sektora.

Fakultet prava i sigurnosnih studija izučava i proučava sigurnost inovativnim pristupom kroz smjerove: Civilno zrakoplovstvo, Kriminologija i socijalni rad, Kriminalističko policijske studije, Pravo i sigurnost i Međunarodno pravo, diplomacija i sigurnost, čime obuhvata proučavanje širokog dijapazona suvremenih sigurnosnih izazova i prijetnji koje se stalno mijenjaju i prilagođavaju globalnim promjenama.

Organizacija studija studijskih smjerova na Fakultetu sigurnosnih studija je sljedeća:

 • Preddiplomski studij u trajanju tri (180ECTS) ili četiri godine (240ECTS);
 • Diplomski studij u trajanju od jedne godine (60ECTS) ili dvije godine (120ECTS);
 • Poslijediplomski/Doktorski studij u trajanju od tri godine (180ECTS).

Kriminalističko policijske studije

Znanstveno-disciplinarno izučavanje sigurnosti iz oblasti kriminalističko-policijskog područja je namijenjeno studentima koji se žele baviti analizom ugroženosti kriminalitetom te planiranjem i usmjerenim provođenjem adekvatnih mjera i aktivnosti na održanju unutrašnje sigurnosti, odnosno u užem smislu proaktivno djelovanje zaštitnih struktura građanstva.

Završetkom studijskog smjera stječu se sljedeća zvanja:

 • Preddiplomski studij vodi do akademskog zvanja „Bachelor kriminalistike“;
 • Diplomski studij vodi do akademskog zvanja „Magistar kriminalistike“;
 • Poslijediplomski studij vodi do akademskog zvanja „Doktor sigurnosnih znanosti“.

Preddiplomski trogodišnji studij
Preddiplomski četverogodišnji studij
Diplomski dvogodišnji studij
Diplomski jednogodišnji studij
Doktorski studij

Sigurnost civilnog zrakopolovstva

Studijski nastavni plan i program smjera „Sigurnost civilnog zrakoplovstva“ se zasniva na inovativnom znanstveno-disciplinarnom spektru studiranja iz područja sigurnosti civilne avijacije. Namijenjen je studentima koji su skloni usvajanju teorijsko-praktičnih i empirijskih znanja o prirodi i karakteru civilne avijacije, organizacije rada na aerodromima i njegovim odjelima koji u procesu globalizacije mijenjaju granice kretanja roba, predmeta, ljudi i usluga suvremenog društva.

Završetkom studijskog smjera stječu se sljedeća zvanja:

 • Preddiplomski studij vodi do akademskog zvanja „Bachelor sigurnosti civilnog zrakoplovstva“;
 • Diplomski studij vodi do akademskog zvanja „Magistar sigurnosti civilnog zrakoplovstva“;
 • Poslijediplomski studij vodi do akademskog zvanja „Doktor sigurnosti civilnog zrakoplovstva“.

Preddiplomski trogodišnji studij
Preddiplomski četverogodišnji studij
Diplomski dvogodišnji studij
Diplomski jednogodišnji studij
Doktorski studij

Međunarodno pravo, diplomacija i sigurnost

Nastavni plan i program ovog znanstvenog smjera iz oblasti prava i sigurnost je strukturiran  interdisciplinarno i multidisciplinarno kako bi studenti izučavali suvremene izazove povezanih znanstvenih oblasti međunarodnog prava i sigurnosti. Izučavanje tih pojava, izazova i prijetnji osposobljava studente da steknu nužna znanja i vještine, teorijsko praktična i empirijska znanja pravnog okvira djelovanja međunarodne sigurnosne platforme.

Završetkom studijskog smjera stječu se sljedeća zvanja:

 • Preddiplomski studij vodi do akademskog zvanja „Bachelor sigurnosti“
 • Diplomski studij vodi do akademskog zvanja „Magistar sigurnosti“
 • Poslijediplomski studij vodi do akademskog zvanja „Doktor sigurnosti“

Privatna sigurnost i civilna zaštita

Znanstveno-disciplinarno izučavanje sigurnosti iz oblasti privatne sigurnost i civilne zaštite se zasniva na izučavanju suvremenih sigurnosnih izazova, te planiranje i namjensko provođenje adekvatnih mjera i aktivnosti na održanju unutarnje opće, imovinske i osobne sigurnosti kao i funkcije zaštite, spašavanja i sigurnosti ljudi, imovine i društvenih vrjednota od različitih izvora njihovog ugrožavanja.

Završetkom studijskog smjera stječu se sljedeća zvanja:

 • Preddiplomski studij vodi do akademskog zvanja „Bachelor privatne sigurnosti i civilne zaštite“;
 • Diplomski studij vodi do akademskog zvanja „Magistar privatne sigurnosti i civilne zaštite“;
 • Poslijediplomski studij vodi do akademskog zvanja „Doktor sigurnosnih znanosti“.

Preddiplomski trogodišnji studij
Preddiplomski četverogodišnji studij
Diplomski dvogodišnji studij
Diplomski jednogodišnji studij
Doktorski studij

Kriminologija i socijalni rad

Znanstveno-disciplinarno izučavanje sigurnosti iz oblasti kriminološko-socijalnog područja je namijenjeno studentima koji se žele baviti analizom ugroženosti kriminalitetom, socijalnih devijacija i drugih globalnih političko-pravnih promjena, te planiranjem i usmjerenim provođenjem adekvatnih mjera i aktivnosti na održanju dinamike pravilnog razvoja socijalne sigurnosti i kulture građana.

Završetkom studijskog smjera stječu se sljedeća zvanja:

 • Preddiplomski studij vodi do akademskog zvanja „Bachelor kriminologije i socijalnog rada“;
 • Diplomski studij vodi do akademskog zvanja „Magistar kriminologije i socijalnog rada“;
 • Poslijediplomski studij vodi do akademskog zvanja „Doktor sigurnosnih znanosti“.

Preddiplomski četverogodišnji studij
Preddiplomski trogodišnji studij
Diplomski jednogodišnji studij
Diplomski dvogodišnji studij
Doktorski studij

Pravo

Pravo predstavlja spoj znanstvenih opusa, utemeljenih na primjeni dostignuća različitih znanosti i znanstvenih polja, no primarno znanstveno polje čini pravo i to sa elementima multidisciplinarnog pristupa. Na temelju toga se razvija kvalitet u struci koji počiva na samostalnom radu, kreativnosti u odlučivanju i opsluživanje postavljenog cilja. Pravnički pristup rješavanju problema ili sinteze društvene promjene ali i pravni rad, predstavlja u većini slučajeva timsko djelovanje.
Zbog toga se nastoji staviti veliki akcenat na praktičnu dimenziju jer norme, natječaji, tržišne i kadrovske potrebe i standardi struke jasno ukazuju na postojanje kontinuirane potrebe za povezivanjem i nadogradnjom prava i društva.

S tim u vezi, predviđeno je da se završetkom studija stječu sljedeća akademska zvanja:

 • Završetkom prvog ciklusa studijskog programa Pravne studije, studijski smjer: Pravo student stiče akademsku titulu: PRVOSTUPNIK (BACHELOR) PRAVA – 180 ili 240 ECTS,
 • Završetkom drugog ciklusa studijskog programa Pravne studije, studijski smjer: Pravo student stiče akademsku titulu: MAGISTAR PRAVA – 120 ili 60 ECTS,
 • Završetkom trećeg ciklusa studijskog programa Pravne studije, studijski smjer: Pravo student stiče akademsku titulu: DOKTOR PRAVA – 180 ECTS.

Preddiplomski trogodišnji studij
Preddiplomski četverogodišnji studij

Diplomski dvogodišnji studij
Diplomski jednogodišnji studij

Doktorski studij Pravo - plan i program