Fakultet prava i sigurnosnih studija UMZ CKM Mostar podržao VII Balkansko-jadransku regionalnu konferenciju međunarodne policijske asocijacije

IPA sekcija Bosna i Hercegovina, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Globalna inicijative za borbu protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (GI-TOC) od 18. do 20.11. 2022. godine u Sarajevu su organizirali sedmu u nizu Balkansko – jadranskih konferencija pod naslovom „Krijumčarenje ljudi u pokretu/migranata i borba protiv trgovine ljudima na zapadno-balkanskoj ruti sa osvrtom na aktuelne izazove, trendove i dobre prakse kroz prizmu policijskih snaga”. Učešće u konferenciji su imali predstavnici 11 zemalja (IPA Slovenija, IPA Crna Gora, IPA Njemačka, IPA Hrvatska sekcija, IPA Bugarska, IPA Grčka, IPA Sjeverna Makedonija, IPA Srbija, IPA Albanija i predstavnici Globalne inicijative iz Norveške i Švicarske).

U panel diskusiji naslova „Obrazovni izazovi i rezultati istraživanja fenomena trgovine ljudima i krijumčarenja migranata“ doc.dr.sc. Marsela Bošnjić s ostalim panelistima i učesnicima konferencije je razmatrala probleme ali i izazove koje ovaj fenomen predstavlja za obrazovne ustanove u istraživanju, provođenju i uspostavljanju novih trendova i partnerstava sa relevantnim akterima.

Posted in Naslovnica.