KORONAVIRUS – NEMA DOKAZA DA SE PRENOSI HRANOM

Ovim člankom nastavljamo seriju članaka koje su započeli naši nastavnici i suradnici, a sad su nam se pridružili i naši studenti (već završeni i oni koji studiraju). Ovo je način da pokažemo da naša institucija razmišlja o koracima koje možemo poduzeti i kojima možemo doprinijeti boljem i kvalitetnijem životu u uvjetima koji nisu dio normalnog života.

EFSA (Evropska agencija za sigurnost hrane) pomno prati događanja u vezi izbijanja epidemije koronavirusa (COVID-19), koja je već zahvatila mnoge zemlje širom svijeta. Trenutno nema dokaza da je hrana mogući izvor ili pak način prenošenja virusa.

Ovlaštena naučnica dr. Marta Hugas je izjavila sljedeće:

“Iskustvo prijašnjih izbijanja srodnih koronavirusa, poput teškog akutnog respiratornog sindroma koronavirusa (SARS-CoV) i sindroma korovirusnog respiratornog sindroma na Bliskom Istoku (MERS-CoV), ukazuje na to da se prenos putem hrane nije pojavljivao. Trenutačno nema dokaza koji bi sugerirali da je u tom pogledu nešto drugačije s trenutnim koronavirusom.”

Naučnici i vlade širom svijeta prate širenje virusa, ali zasad nema izvještaja o tome da se virus prenosi putem hrane. Zbog toga EFSA (Evropska agencija za sigurnost hrane) trenutačno nije uključena u odazivanje na razvoj epidemije COVID-19, međutim stalno prati naučnu literaturu zbog dodatnih informacija iz tog područja.

Što se tiče sigurnosti hrane, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je preporuke opreza, uključujući savjete o izvođenju dobrih higijenskih praksi tokom rukovanja hranom i pripreme hrane, kao što su: pranje ruku, temeljito kuhanje mesa i sprečavanje moguće unakrsne kontaminacije između kuhane i nekuhane hrane.

Kada raditi s hranom:

  • odvojeno skladištite i odvojeno pripremajte sirove (nekuhane) namirnice od termički obrađene hrane (npr. meso i druga termički obrađena hrana),
  • redovno perite ruke,
  • redovno čistite opremu i površine koje su u stalnom dodiru sa sirovom (nekuhanom) hranom,
  • redovno odstranjujte ambalažu u kojoj su bile sirove namirnice,
  • odmah poslije dolaska iz prodavnice svu ambalažu namirnica i sve drugo treba oprati u vrućoj vodi sa malo deterdženta (virus ima lipidni omotač, zato ga deterdžent veže na sebe i tako ga odstranimo ispiranjem)  ili sve dezinficirati,
  • hrana mora biti dobro termički obrađena, što posebno važi za lako kvarljivu hranu, npr. sirovo meso i slično – virusi se uništavaju na temperaturama iznad 70 °C,
  • problem kod uobičajenih virusa je toplotno obrađena hrana izložena kihanju, kašljanju, govoru, doticanju prljavim rukama – koju onda pojedemo, mada trenutno nema dokaza o tome da se virus prenosi putem hrane,
  • treba kupovati upakovane sireve, salamu i drugu hranu.

mag. Gordana Vulić, doktorandica, studij Nutricionizam i zdravlje
Preuzeto sa: https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route.

Posted in Nekategorizirano.