Misija, vizija, ciljevi

Misija

Univerzitet modernih znanosti-CKM, Mostar će kroz kvalitetu i izvrsnost nastavnog procesa, kreativnost, inovativnost, fleksibilnost, sinergiju teorijsko-praktičnog rada te shodno zahtjevima društva, odnosno budućim razvojnim trendovima u raznim oblastima, u kontinuitetu pratiti, analizirati sveukupne akademske i druge aktivnosti i analogno tome pravovremeno osigurati visoku razinu kvalitete obrazovnog procesa, uvažavajući sve suvremene odrednice o znanstvenom umrežavanju obrazovne, znanstveno-istraživačke i stručno-profesionalne edukativne dimenzije.

Vizija

Vizija implicira prevazilaženje tradicionalnog pristupa sustavu obrazovanja, uvođenjem modernog i suvremenog  interdisciplinarnog i multidisciplinarnog znanstveno-istraživačkog i praktičnog oblika edukacije na akademskoj razini, što će omogućiti mladim kadrovima da iskažu i iskoriste svoje obrazovne i intelektualne mogućnosti u raznim oblastima društvene zajednice, uz poštivanje visokih standarda etičkog i profesionalnog ponašanja.

Ciljevi

Ciljevi Univerziteta modernih znanosti-CKM, Mostar su da obrazovni i znanstveno-istraživački sadržaji postanu osnovom temeljnih kreativnih i reformskih promišljanja i prakse, koje je potrebno stalno aktualizirati, s obzirom na sve veću dinamiku društvenih, gospodarskih, tehnoloških, sigurnosnih i znanstvenih procesa, dakle, implementacijom inovativne obrazovne strategije koja će omogućiti adekvatan transfer znanja u raznim  područjima, u kojima će naši kadrovi iskazati potrebne sposobnosti za obavljanje složenijih i odgovornijih zadataka.

Zatim, obrazovni proces utemeljen na posve novim inovativnim postulatima, koji proizlaze iz potreba suvremenih društvenih zahtjeva, osobito u funkcionalnom povezivanju teorijsko-praktičnih postignuća na svim ciklusima studija.

Pripremiti buduće generacije i osigurati druge preduvjete u kojima će one moći iskazati inovacijsku snagu mladosti, stručnosti, profesionalnosti i tako ih učiniti kreativnim osobama, obrazovanim i sposobnim da se suoče sa svim izazovima, koja sa sobom nosi suvremeni znanstveni i tehnološki razvoj.

Naši ciljevi se ogledaju u potrebi da se važnost obrazovanja iskazuje u dalekosežnom društvenom razvoju, čime  Univerzitet postaje aktivni sudionik i daje relevantan doprinos  u pozitivnim društvenim  preobražajima,u kojima će poseban aktivitet iskazati naši kadrovi i tako sebi osigurati respektivno mjesto u društvu, ispoljavajući u svom djelovanju znanstvena, stručna i profesionalna znanja i praksu.