Politika kvalitete

Politika kvalitete UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar (u nastavku Univerzitet) predstavlja temelj ostvarenja akademske izvrsnosti, povećanja znanja i vještina studenata te ispunjenja vizije i misije Univerziteta kao institucije u kojoj su ostvarenje i unaprjeđenje kvalitete osnova za obavljanje svih aktivnosti u nastavnoj, znanstvenoj, istraživačkoj i stručnoj djelatnosti.

Temelji ostvarenja kvalitete Univerziteta su:

 • uključenost i jasno definirana uloga studenata u ostvarenju kvalitete,
 • poticanje mobilnosti studenata na nacionalnoj i internacionalnoj razini,
 • primjena interaktivnog, proaktivnog i praktično orijentiranog pristupa prilikom izvođenja nastavnog procesa,
 • poticanje suradnje sa drugim obrazovnim ustanovama, poduzećima, nevladinim organizacijama i drugim interesnim skupinama na nacionalnoj i internacionalnoj razini,
 • promocija kulture kvalitete u svim aktivnostima Univerziteta,
 • postavljanje i kontinuirano unaprjeđenje standarda u svima aspektima nastavnog, znanstvenog, istraživačkog i stručnog djelovanja,
 • kontinuirano povećanje znanja i vještina zaposlenih putem dodatnih obuka, seminara, konferencija, projekata i mobilnosti,
 • odgovornost svakog zaposlenika Univerziteta u kontekstu svojih profesionalnih obaveza,
 • efikasan sustav izvještavanja koji pruža sve potrebne informacije za ostvarivanje i unaprjeđivanje kvalitete,
 • kontinuirana evaluacija svih aktivnosti Univerziteta,
 • učenje iz dobrih praksi sa drugih uspješnih visokoškolskih ustanova,
 • kontinuirana suradnja sa profesionalnim i regulatornim tijelima iz oblasti djelovanja Univerziteta, a posebno sa ministarstvima i agencijama iz oblasti obrazovanja na županijskom, entitetskom i državnom nivou,
 • primjena humanog održivog razvoja kao osnovne ideje vodilje Univerziteta, gdje student tijekom studija sudjeluje u svjesnom, slobodnom i participativnom procesu transformacije svojih viđenja okoline u kojoj djeluje, a sve s ciljem punog procvata njegovih autentičnih potencijala.