Safe Life na CKM-u

U sklopu kolegija Osnove ekonomike na Univerzitetu je održana prezentacija o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju. Predstavnici kompanije Safe Life, partnerske kompanije Grawe osiguranja, prezentacijom su približili studentima način funkcioniranja mirovinskog osiguranja te mogućnostima dodatnog zaposlenja za naše studente.

Hrana i identitet

Specijalista prehrambene tehnologije, Enisa Bukvić, jučer je održala predavanja na temu “Hrana i identitet”. Tijekom predavanja Bukvić se osvrnula na svoja životna iskustva, Bosnu i Hercegovinu i njezinu multikulturalnost. Govoreći o elementima multikulturalizma, kazala je kako je naš identitet u suštini sav sažet od elemenata multikulturalizma, počevši odhrane, religije, glazbe, jezika, tradicije i odgoja.

Međunarodna konferencija u Travniku

U organizaciji Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku organizovana je XIV međunarodna konferencija na temu „Korporativna sigurnost u BiH i zemljama zapadnog Balkana sa ekonomskog, pravnog i komunikološkog aspekta“, koja se održavala na Vlašiću 16. i 17.12.2016. godine. Na konferenciji su učestvovali doc.dr. Kemal Brkić  i Sandi Dizdarević, mag., zaposlenici Univerziteta modernih znanosti-CKM, Mostar, s Departmana […]

Detoksikacija organizma nakon blagdana

Osim užitaka u hrani i obiteljskom okruženju vrijeme blagdana donosi i nešto manje ugodne trenutke. Zbog prevelike količine hrane, šećera i alkohola javljaju se poteškoće kao što su problemi s probavom, želucem, kožom tj. tenom i zglobovima. Istraživanja pokazuju da se u vrijeme blagdana dobije na težini u prosjeku od 0,5 do 1 kg zbog konzumacije hrane bogate […]

KONFERENCIJA „AKTUELNI TRENUTAK BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE U BIH“

Dana 03.12.2016. godine, Departman sigurnosnih studija i Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, organizirali su naučnu konferenciju na temu „Aktuelni trenutak bezbjednosti i zaštite u BiH”. Konferencija je održana u službenim prostorijama Univerziteta modernih znanosti-CKM, Mostar.

Umijeće komuniciranja i javno izlaganje

Nakon odslušanog kolegija Umijeće komuniciranja studenti Departmana prirodnih resursa, nutricionizma i zdravlja, Departmana sigurnosnih studija i Departmana poslovnih resursa i resursa turizma simulirali su stručnu raspravu i javno izlaganje. Primjenjujući usvojena znanja i vještine o profesionalnom ponašanju i izlaganju u javnosti studenti su prezentirali teme u skladu s odabranim studijskim programom.

SEMINAR: RAZVOJ POLITIKA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Dr.sc. Armin Kovači i Azra Tibo, mag., s Departmana poslovnih resursa i resursa turizma, bili su učesnici Međunarodnog seminara posvećenog razvoju politika intelektualnog vlasništva na sveučilištima i istraživačkim ustanovama. Seminar je održan 22.11.2016. godine na Građevinskom fakultetu u Mostaru, u organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i Sveučilišta u […]