Izvanredni studij

Zaposlene osobe ili osobe koje iz drugih razloga ne upisuju redovni studij upisuju se na izvanredni studij.

Imaju prava i obveze koristiti obrazovne usluge Univerziteta:
– prema rasporedu i prethodnom dogovoru prisustvovati za njih organiziranim predavanjima i drugim oblicima nastave
– koristiti konzultacije s nastavnicima i suradnicima
– besplatno dobivati obvezatne studijske materijale