UPOZNAJMO SE SA SLOBODNIM RADIKALIMA I ANTIOKSIDANSIMA

Radikali predstavljaju molekule sa slobodnim (nesparenim) elektronima koji su nestabilni tj. visoko reaktivni zbog težnje nesparenog elektrona, koji se nalazi u njihovoj vanjskoj orbitali, da se stabilizuje sparivanjem sa drugim elektronom.

ROS (eng. Reactive Oxygen Species) molekule sadrže oksigenove atome i reaktivne su zbog prisustva slobodnog radikala. Prisutni su u svim živim organizmima, a nastali su reakcijom oksidacije pod utjecajem brojnih faktora (stres, pušenje, UV zračenja i dr).

Antioksidansi imaju sposobnost da sprječavaju oksidacijske procese i smanjuju ili onemogućavaju oksidaciju supstrata. Odnosno, antioksidansi mogu da reaguju sa radikalima umjesto da se pretvore u druge reaktivne molekule i ovi spojevi su stabilni u prisustvu radikala. Oni „hvataju“ radikale i samim tim zaustavljaju lančanu reakciju i izbjegavaju daljnja oštećenja.

Oksidativni i antioksidativni procesi bi trebali biti u balansu, a ukoliko se taj balans poremeti u korist oksidativnog procesa tada nastaje tzv. „oksidativni stres“. ROS molekule su uzrok nastanka i razvoja različitih oboljenja.

Velika pažnja se posvećuje upotrebi antioksidanasa biljnog porijekla u prehrani i terapiji. Ljekovite biljke predstavljaju snažne antioksidanse zbog prisustva velikog broja neenzimskih antioksidanasa (vitamin C, vitamin E, karotenoidi, ksantofili i dr.). Prirodna jedinjenja sa snažnom antioksidativnom aktivnošću su fenolne kiseline (ruzmarinska, galna, kafena kiselina), fenolni diterpeni (karnozol), flavonoidi (katehin, kvercetin) i mnoge druge komponente.

Navedeni antioksidativno snažni spojevi mogu se naći u brojnom voću i povrću koje svakodnevno unosimo u organizam. Ukoliko u prehranu uvrstimo raznovrsno sirovo voće i povrće, po mogućnosti organski uzgojeno, naše tijelo ćemo opskrbiti dovoljnim količinama antioksidanasa te pospješiti i održati optimalan zdravstveni status.

Svi oni će organizmu pomoći da popuni rezerve antioksidanasa i osigura zaštitu protiv različitih stanja i bolesti, a koje su povezane sa starenjem organizma (poput mrene, makularne degeneracije, demencije, srčanih bolesti, malignoma i dr.).

Samo neke od namirnica bogate antioksidansima su: orašasti plodovi (orasi, lješnjaci, pistacije, bademi), šipak (nar), bobičasto voće, paradajz, slatki krompir, leća i zeleni čaj.

Emina Boškailo, mag.

Posted in Nekategorizirano.